PBZ Tuning Partner Kungälv

PBZ Tuning Partner Kungälv


Versatile i samarbete med PBZ Tuning. Vi kan erbjuda PBZ´s mjukvaruoptimeringar av person-, transport- och husbilar.

Den motoroptimering vi vanligtvis gör är genom en mjukvara, alltså inga fysiska moduler i fordonet. Det innebär att man med blotta ögat i praktiken inte kan se att någon förändring har gjorts på bilen. Hos andra system med en effektbox har en fysisk förändring gjorts vilken enklare kan upptäckas i samband med t.ex. en besiktning eller ett verkstadsbesök.

Vi kan när som helst återställa bilen till original genom mjukvara, enkelt och smidigt utan några fysiska förändringar på bilen.


KONTAKT

KUNGÄLV

0793-22 64 55

workshop@versatile.se

PBZ TUNING PARTNER KUNGÄLV

Copyright ©2020 Versatile - Alla rättigheter reserverade